Televīzijas kanāli

Šajā sadaļā Jūs atradīsiet visus Jūsu profilam pieejamos televīzijas kanālus, sagrupētus pēc kategorijām. Katram kanālam attēlojas pārraižu saraksts, sērijas un to apraksts.

TV pārraižu skatīšanās laikā iespējams ātri pāriet uz kanālu izvēli, nospiežot "↑" pogu. Lai ātri pārietu uz sēriju sarakstu, divreiz nospiediet pogu "↓".Lai pārvietotos starp “Kategorijas”, “Kanāli un “Pārraides” kolonnām, lietojiet pogas "←" un "→", izvēles apstiprināšanai nospiediet pogu “OK”. Pēc pārraides izvēles, ekrāna labajā pusē Jūs redzēsiet tās aprakstu, kā arī pogas “Sērijas” un “Skatīties”.

  • Lai uzsāktu skatīšanos, atlasiet "Skatīties" un nospiediet pogu "ОК".
  • Lai redzētu visas arhīvā pieejamās parraides sērijas vai izlaidumus, atlasiet “Sērijas”.
  • Lai ātri pāršķirstītu kanālu vai pārraižu sarakstu (20-50 pozīcijas vienā reizē), uz pults lietojiet CHAN+ un CHAN- pogas.