Subtitru un audio valodas

Skatieties pārraides un filmas jūsu izvēlētajā valodā. Tagad ir iespējams iestatīt audio un subtitru valodu ne tikai visiem kanāliem uzreiz, bet arī katram kanālam atsevišķi.

Lai iestatītu audio un subtitru valodu pārraides skatīšanās brīdī, nospiediet pogu "↓" un izvēlieties “Atskaņošanas iestatījumi”. Apstipriniet izvēli ar pogu “OK”. Ar pogām "←" un "→" Jūs varat izvēlēties audio celiņu un subtitrus vienā no piedāvātajām valodām. Apstipriniet izvēli ar pogu “OK”.