Televizora Sharp konfigurēšana
Neatkarīgi no televizora modeļa, jāievēro šādi punkti:
  • Uz televizora tālvadības pults nospiediet Menu
  • Izvēlieties: Kanāli/Iestatījumi/Settings
  • Tālāk: Auto meklēšana/Kanālu iestatīšana/Autoscan
  • Sagaidiet kanālu iestatīšanas pabeigšanu.

Ja televizorā paredzēta iestatīšana pa soļiem, sekojiet instrukcijām ekrānā. Mainiet meklēšanas iestatījumus izvēlnē Meklēšanas kabeļu parametri uz jauniem parametriem:
  • Pirmā frekvence / sākotnējā frekvence: 306 MHz/ 306000 KHz;
  • Pārraides ātrums: 6900 Ks/s;
  • Meklēšana tīklā: Jā;
  • Meklēšanas veids: Tīkls;

Palaidiet automātisko meklēšanu. Sagaidiet kanālu automātiskās meklēšanas beigas (~5 minūtes). Aizveriet konfigurācijas izvēlni.

Darbību secība var atšķirties atkarībā no televizora zīmola un modeļa.

Televizora Sharp detalizēta konfigurēšana
1. Uz televizora tālvadības pults nospiediet Home vai Menu un izvēlieties “Kanāls / Channel ”.

2. Izvēlieties “Аutomātiskā regulēšanā / Auto Tuning”.

3. Izvēlieties “Аutomātiskā regulēšanā / Auto Tuning” vēlreiz.

4. Sagaidiet iestatīšanas beigas.