Televizora TCL konfigurēšana
Neatkarīgi no televizora modeļa, jāievēro šādi punkti:
  • Uz televizora tālvadības pults nospiediet Menu
  • Izvēlieties: Kanāli/Iestatījumi/Settings
  • Tālāk: Auto meklēšana/Kanālu iestatīšana/Autoscan
  • Sagaidiet kanālu iestatīšanas pabeigšanu.

Ja televizorā paredzēta iestatīšana pa soļiem, sekojiet instrukcijām ekrānā. Mainiet meklēšanas iestatījumus izvēlnē Meklēšanas kabeļu parametri uz jauniem parametriem:
  • Pirmā frekvence / sākotnējā frekvence: 306 MHz/ 306000 KHz;
  • Pārraides ātrums: 6900 Ks/s;
  • Meklēšana tīklā: Jā;
  • Meklēšanas veids: Tīkls;

Palaidiet automātisko meklēšanu. Sagaidiet kanālu automātiskās meklēšanas beigas (~5 minūtes). Aizveriet konfigurācijas izvēlni.

Darbību secība var atšķirties atkarībā no televizora zīmola un modeļa.

Televizora TCL detalizēta konfigurēšana
1. Uz televizora tālvadības pults nospiediet Home un izvēlieties „Informācijas panelis”.
Poga var būt nosaukta kā Home vai ar mājas attēlu.

3. Izvēlieties „Iestatījumi”

4. Izvēlieties „Kanāli un ieejas”

5. Izvēlieties „Kanāls”

6. Izvēlieties „Kanālu meklēšana”

7. Izvēlieties „Automātiskā meklēšana”

8. Iestatiet parametrus:
● Uztvērēja režīms "Kabelis"
● Kanāla tips "Digitālais"
● Meklēšanas režīms "Pilns"
Izvēlieties "Meklēt"

9. Sagaidiet iestatīšanas beigas.