Galvenais ekrāns

Galvenajā ekrānā tiek attēlotas:

  • Pārraides, kuras nenoskatījāties līdz galam iepriekš;
  • Kanāli, kurus Jūs skatāties visbiežāk;
  • Filmu, seriālu un citu pārraižu rekomendācijas ar to aprakstiem.


Lai pārvietotos pa galveno ekrānu, lietojiet pogas "↑" , "↓", "←" un "→", izvēles apstiprināšanai nospiediet pogu “OK”. Lai atgrieztos galvenajā ekrānā, nospiediet pogu “Atpakaļ”.