Balticom dekodera konfigurēšana
Atkarībā no dekodera ražošanas gada izvēlnes izskats var nedaudz atšķirties. Izvēlieties visatbilstošāko variantu.
 1. Uz dekodera tālvadības pults nospiediet taustiņu MENU.
 2. Izvēlieties punktu Uzstādīšana (Installation) un nospiediet taustiņu ОК uz tālvadības pults. Ievadiet PIN kodu 2147 ja tas ir nepieciešams.
 3. Izvēlieties punktu DVBC instalācija (DVBC Installation) un nospiediet taustiņu ОК uz tālvadības pults (tikai noteiktiem dekoderu modeļiem).
 4. Izvēlieties punktu Automātiska skenēšana (Auto Scan) un nospiediet taustiņu ОК uz tālvadības pults.
 5. Izvēlieties nepieciešamo izvēlnes joslu:
  1. First Freguancy (Pirmā frekvence) - 306.00 MHz
  2. Second Freguancy (Otrā frekvence) – 866.00 MHz
  3. Symbol Rate (Simbola līmenis / Plūsmas ātrums) – 06900Kbps
  4. Scan QAM (QAM skenēšana / Skenēšanas režīms) – 256- QAM
 6. Izvēlieties punktu Kanāls (Channel) - Jauns (New).
 7. Izvēlieties punktu Meklet (Search) un nospiediet taustiņu ОК uz tālvadības pults.
 8. Sagaidiet automātiskās kanālu meklēšanas pabeigšanu (3-7 minūtes).
 9. Aizveriet izvēlni, nospiežot EXIT uz tālvadības pults.
Balticom dekodera detalizēta konfigurēšana