1. Uz televizora tālvadības pults nospiediet Home vai Menu un izvēlieties “Kanāls”.
Poga var būt nosaukta kā Home, Menu vai ar mājas attēlu.

2. Izvēlieties “Autom. kanālu iestatīšana”.

4. Izvēlieties “Autom. kanālu iestatīšana” vēlreiz.

6. Nospiediet “Sākt”.

7. Iestatiet parametrus:
● Kabelis
● Digitālie
Nospiediet "Nākamais".

8. Nospiediet "Nākamais" vēlreiz

9. Sagaidiet iestatīšanas beigas.