1. Uz televizora tālvadības pults nospiediet Menu un izvēlieties “Apraide / Broadcasting”.

2. Izvēlieties “Autom. kanālu iestatīšana / Auto Tuning”. Divreiz nospiediet pogu “OK”.

3. Iestatiet parametrus:
● Antena / Aerial <Kabelis / Cable>
● Skenēšanas rež. / Scan Modes <Tīkls / Network>

4. Выберите “Skenēt / Scan”.

5. Sagaidiet iestatīšanas beigas.