Voip modēma pieslēgšanas shēma

Modēma pieslēgšanas shēma ar rūtera izmantošanu
  • Pieslēdziet interneta kabeli pie modema WAN porta
  • Pieslēdziet rūteri pie modema LAN porta
  • Pieslēdziet tālruni pie modema Phone1 vai Phone2 portiem
Modēma pieslēgšanas shēma bez rūtera izmantošanas
  • Pieslēdziet interneta kabeli pie modema WAN porta
  • Pieslēdziet datoru pie modema LAN porta
  • Pieslēdziet tālruni pie modema Phone1 vai Phone2 portiem
Ievērojiet: Izmantojiet tikai modēma komplektā pievienoto AC adapteru. Cita adaptera izmantošana var nodarīt nopietnus bojājumus modēmam.