1. Nospiediet HOME un izvēlieties „Iestatījumi”.
Poga var būt nosaukta kā Home vai ar mājas attēlu.

2.Izvēlieties “Kanāli & Ievades”

3. Izvēlieties „Preferences (Kanāli)”

4. Izvēlieties "Audio iestatījumi (Apraide)".

5. Izvēlieties "Sākotnējā valoda".

6. Izvēlieties nepieciešamo valodu un nospiediet “OK”

Lai iziet no iestatījumiem, jānospiež “Exit”