1. Nospiediet Home vai Menu
Poga var būt nosaukta kā Home, Menu vai ar mājas attēlu.

2. Pārvietoties pa kreisi un izvēlieties “Iestatījumi”.

3.Izvēlieties “Apraide”.

4. Izvēlieties „Iestatījumi ekspertiem”

5. Izvēlieties "Audio opcijas".

6. Izvēlieties "Audio valodas iestatījumi".

7. Izvēlieties “Primārā audio valoda”

8. Izvēlieties nepieciešamo valodu un nospiediet “OK”

Lai iziet no iestatījumiem, jānospiež “Exit”