1. Nospiediet “Settings” un izvēlieties “Visi iestatījumi”.
Poga var būt nosaukta kā Home vai ar mājas attēlu.

2.Izvēlieties “Reģions un valoda”.

3. Sadaļā “Valoda” jāizvēlas “Galvenais audiosignāls”

Izvēlieties nepieciešamo valodu un nospiediet “OK”. Lai iziet no iestatījumiem, jānospiež “Exit”