1. Nospiediet HOME un izvēlieties „Visi iestatījumi”.
Poga var būt nosaukta kā Home vai ar mājas attēlu.

2.Izvēlieties “Vispārēji”

3. Izvēlieties „Valoda”

4. Izvēlieties "Primārā audio valoda".

5. Izvēlieties nepieciešamo valodu un nospiediet “OK”

Lai iziet no iestatījumiem, jānospiež “Exit”