1. Lai iestatītu audio un subtitru valodu pārraides skatīšanās brīdī, nospiediet pogu "↓" un izvēlieties “Atskaņošanas iestatījumi”. Apstipriniet izvēli ar pogu “OK”.

2. Ar pogām "←" un "→" Jūs varat izvēlēties audio celiņu un subtitrus vienā no piedāvātajām valodām. Apstipriniet izvēli ar pogu “OK”.