Digitālās televīzijas konfigurēšana

Lai to paveiktu:

  • televizora vai dekodera izvēlnē izvēlieties punktu „Iestatījumi/Uzstādīšana”
  • ieslēdziet „Automātiskā meklēšana/ Automātiskā iestatīšana” un sagaidiet kanālu iestatīšanas beigas.

Vai izmantojiet kanālu iestatīšanas instrukciju, izvēloties televizora zīmolu vai dekoderu. Iestatīšanas posmi un kārtība var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa.

Pēc atjaunināšanas veikšanas, Digitālās TV kanālu pamatsaraksts palielināsies līdz 135 kanāliem, ieskaitot 30 kanālus HD kvalitātē. Atjaunināto kanālu sarakstu skatīt šeit. Neveicot televizora pāriestatīšanu, šis Digitālās TV pakalpojums nebūs pieejams.

Analogās TV klientiem nebūs jāveic pāriestatīšana, un televīzijas translācija turpināsies.